TABELA OPŁAT

WPISOWE                                                                                                                                                        50 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA                                                                                                                          50 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA SEKCJA MAŁYCH RAS                                                                                50 pln

REJESTRACJA PRZYDOMKA HODOWLANEGO / HODOWLI                                                              70 pln

ZMIANA NAZWY HODOWLI                                                                                                                      200 pln

ZMIANA WŁAŚCICIELA HODOWLI                                                                                                           200pln

REJESTRACJA PSA DO HODOWLI                                                                                                             30 pln

REJESTRACJA PSA NA PODSTAWIE METRYKI                                                                                        80 pln

WYPIS Z KW                                                                                                                                                     50 pln

REJESTRACJA PSA DO KW + przegląd kwalifikacyjny                                                                       200 pln

RODOWÓD ZWYKŁY + CHIP                                                                                                                       55 pln

RODOWÓD EKSPRESOWY + CHIP (48h)                                                                                                 75 pln

RODOWÓD EKSPORTOWY + CHIP (tylko na wniosek hodowcy)                                                      70 pln

DUPLIKAT RODOWODU (tylko nawniosek hodowcy)                                                                           50 pln

PRZEGLĄD HODOWLANY                                                                                                                           100 pln

PRZEGLĄD DO KOREKTY WPISU W NOSTRYFIKACJI                                                                           100pln

PRZEGLĄD MIOTU U SĘDZIEGO                                                                                                                  40 pln

PSYCHOTESTY   dla członków klubu / inne kluby                                                                           50 / 100 pln

EGZAMIN Z ZAKRESU PT                                                                                                                               100 pln

EGZAMIN Z ZAKRESU IPO , DOGOTERAPIA                                                                                              150 pln

CERTYFIKAT CHAMPIONA                                                                                                                               50 pln

CERTYFIKAT CHAMPIONA DLA PSÓW Z INNEJ ORGANIZACJI                                                            100 pln

CERTYFIKAT CHAMPIONA ZAGRANICZNEGO                                                                            20€ lub 90 pln

CHAMPIONAT WYSTAWIANY PRZEZ WCHSA                                                                                   50pln + 15€

BADANIE DNA                                                                                                                                                   180 pln

PRZESYŁKA  DOKUMENTÓW (należy doliczyć każdorazowo)                                                                  20 pl 

WETERYNARYJNY PRZEGLĄD MIOTU  wg stawek lecznicy po wcześniejszym uzgodnieniu