TABELA OPŁAT

WPISOWE                                                                                                                                                        50 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA                                                                                                                          50 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA SEKCJA MAŁYCH RAS                                                                                50 pln

REJESTRACJA PRZYDOMKA HODOWLANEGO / HODOWLI                                                              70 pln

ZMIANA NAZWY HODOWLI                                                                                                                      200 pln

REJESTRACJA PSA DO HODOWLI                                                                                                             30 pln

REJESTRACJA PSA NA PODSTAWIE METRYKI                                                                                        80 pln

WYPIS Z KW                                                                                                                                                     50 pln

REJESTRACJA PSA DO KW + przeglad kwalifikacyjny                                                                       200 pln

RODOWÓD ZWYKŁY + CHIP                                                                                                                       55 pln

RODOWÓD EKSPRESOWY + CHIP (48h)                                                                                                 75 pln

RODOWÓD EKSPORTOWY (tylko na wniosek hodowcy)                                                                    50 pln

DUPLIKAT RODOWODU                                                                                                                              50 pln

PRZEGLĄD HODOWLANY                                                                                                                         100 pln

PRZEGLĄD DO KOREKTY WPISU W NOSTRYFIKACJI                                                                         100pln

PRZEGLĄD MIOTU U SĘDZIEGO                                                                                                               40 pln

PSYCHOTESTY                                                                                                                                                50 pln

EGZAMIN Z ZAKRESU PT                                                                                                                           100 pln

EGZAMIN Z ZAKRESU IPO , DOGOTERAPIA                                                                                          150 pln

CERTYFIKAT CHAMPIONA                                                                                                                           50 pln

CERTYFIKAT CHAMPIONA DLA PSÓW Z INNEJ ORGANIZACJI                                                       100 pln

CERTYFIKAT CHAMPIONA ZAGRANICZNEGO                                                                        20€ lub 90 pln

BADANIE DNA                                                                                                                                              150 pln

PRZESYŁKA  DOKUMENTÓW (należy doliczyć każdorazowo)                                                            20 pl 

WETERYNARYJNY PRZEGLĄD MIOTU  wg stawek lecznicy po wcześniejszym uzgodnieniu