SĘDZIOWIE

BEATA PYTLEWSKA  –  międzynarodowy sędzia kynologiczny,  licencjonowany sędzia WCHSA, sędzia prób pracy,

BOGDAN ZIEMANN – międzynarodowy sędzia kynologiczny,  licencjonowany sędzia WCHSA

EDYTA ZALEJASZ – międzynarodowy sędzia kynologiczny, licencjonowany sędzia WCHSA, sędzia prób pracy, zoopsycholog

JACEK KOS – międzynarodowy sędzia kynologiczny 

MICHAŁ WĘGRZYK  –  krajowy sędzia kynologiczny, 

MATEUSZ WEŁNA – krajowy sędzia kynologiczny

TOMASZ KOLORZ – sędzia prób pracy, instruktor szkolenia

PATRYCJA STAWECKA – sędzia stażysta, dogoterapeuta , asystent rodzinny

KINGA KOS – młody asystent kynologiczny

KATARZYNA KOS – sędzia stażysta

AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA – dogoterapeuta

ANGELIKA TWARDOWSKA – animator dla dzieci

SĘDZIOWIE WSPÓŁPRACUJĄCY

ELŻBIETA KICZKAJŁO – sędzia międzynarodowy WCHSA , sędzia prób pracy  Centrum Kynologiczne w Polsce