Beata Pytlewska – prezes
Grzegorz Węgrzyk – wiceprezes
Joanna Kolorz- sekretarz
Stefan Staroń – członek zarządu
Mateusz Kowalski – członek zarządu