USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

tekst jednolity na podstawie Dz.U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650, 663.