Komisja dyscyplinarna

Andrzej Gontarz – przewodniczący 
Małgorzata Gołębiowska
Mateusz Kowalski