Komisja sędziowska

Beata Pytlewska – przewodnicząca
Bogdan Ziemann
Edyta Zalejasz