Regulamin kursu dogoterapii

 
 
1.Kurs przeznaczony dla  osób, które widzą swoją przyszłość w pracy, jako dogoterapeuta i asystent psa wspomagającego terapię. Zapraszamy również specjalistów psychologów, pedagogów, opiekunów, wychowawców pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w poruszanych tematach
 
DOGOTERAPEUTA/KYNOTERAPEUTA
 
1. Kurs trwa 150 godzin, w tym 20 godzin praktyk w placówce oświatowej lub ośrodku rehabilitacyjnym. 
 
2. Część teoretyczną Kursanci będą mogli realizować w trybie online (130 godz.). Praktyki będę odbywać się w wyznaczonych przez nas Ośrodkach, w których uzyskacie Państwo zaliczenie praktyk ( 20 godz.).
 
3. Zakres tematyczny kursu (Dogoterapia/Kynoterapia) : 
a) część teoretyczna ( 130 godz.)
– rodzaje zajęć dogoterapeutycznych
– rola i zadania dogoterapii                       
 – wpływ psa na pacjentów i uczestników zajęć
– międzynarodowe standardy pracy
– tworzenie scenariuszy zajęć i procedur
– dogoterapia  w rehabilitacji ruchowej
– dogoterapia  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
– dogoterapia  w terapii SI ( zaburzenia sensoryczne)
– dogoterapia w placówkach oświatowych i ośrodkach zdrowia
– dogoterapia  dla seniorów. 
b) Jak właściwie dobrać  psa do pracy oraz szkolenie tzw. psów terapeutycznych.
c) Dobrostan i potrzeby psa w dogoterapii. 
d) Wpływ emocji na zachowanie psa.
e) Wypalenie zawodowe i stres u zwierząt pracujących.
f) Propozycje zajęć i przykładowe scenariusze zajęć. 
 
4. Kynologia:
– mowa ciała i komunikacja. 
 
5.Osoba, która ukończy kurs dogoterapeuty będzie uprawniona do prowadzenia  indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych w:
 – szkołach
 – przedszkolach
 – szpitalach
 – ośrodkach dla osób niepełnosprawnych i starszych 
 – ośrodkach leczenia uzależnień 
 – zakładach karnych. 
 
6. Maksymalny czas trwania kursu to 5 miesięcy.
To czas, w którym macie Państwo zdać egzamin teoretyczny oraz zakończyć praktyki.
Jesteśmy do Pańwa dyspozycji cały czas i służymy pomocą.  W wyjątkowych sytuacjach możemy wydłużyć czas egzaminu lub ze względu na termin praktyk. 
Kursanci po pozytywnym zdaniu egzaminu oraz zaliczeniu praktyk otrzymają certyfikat.
 
7. Dogoterapeuta to nie tylko osoba odpowiedzialna za prowadzenie zajęć jak i wspieranie osób uczestniczących w terapii, ale też osoba, która pracuje z regularnie szkolonym i certyfikowanym raz w roku  psem terapeutą.
 
8. Pies terapeuta – to pies, ktory przede wszystkim będzie  przewidywalny. Możemy szkolić psa na wiele różnych sposobów, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Musimy mieć przede wszystkim zaufanie do psa i wiedzieć, że cokolwiek się nie wydarzy, pies zachowa spokój i nikt nie ucierpi.
Poza tym nasz pies musi być społeczny i naprawdę lubić towarzystwo innych ludzi, dotyk i kontakt z człowiekiem powinien być dla niego nagrodą samą w sobie. Pamietajmy , że nie każdy pies rodzinny może być psem terapeutycznym.  Jeśli pies nie będzie kochał swojej pracy, jedynie ją tolerował, bo został do tego wyszkolony, że pozwala się głaskać tylko dlatego, że wie, że potem dostanie nagrodę od opiekuna to niestety nasz psiak będzie  się męczył i doprowadzimy do tego, że narastać bedzie w nim frustracja, która prędzej czy później wyjdzie i tego trzeba mieć świadomość.
Pamietajmy również, że nie ma czegoś takiego jak rasa, która nadaje się do dogoterapii. Każdy pies ma własny charakter. Ten który ma z nami pracować nie może przejawiać agresji ani lęku. Musi również zachować spokój w odpowiedzi na różne bodźce. Nie każdy pies też sprawdzi się w pracy z dziećmi, ale może świetnie dawać sobie radę w pracy z osobami niepełnosprawnymi czy osobami starszymi. 
 
9. Szkolenie psa do pracy w dogoterapii obejmuje naukę :
 – chodzenie przy nodze 
 – siad 
 – leżeć 
 – zostań 
 – tergetowanie (widzenie ręką)
 – sztuczki 
 – akceptacji wielu osób w jednym miejscu 
 – akceptacja dotykania 
 – akceptacja osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie
 
 10. Certyfikat psa terapeuty ważny jest przez okres 12 miesięcy.
Wymagana jest co roczna kontynuacja szkolenia psów pod kątem posłuszeństwa i pracy w dogoterapii. Należy kontrolować pracę psów na obecnych na zajęciach, obserwać ich  zachowanie a także zmęczenie. Również z przypadku psów czy innym zwierząt w terapii mamy do czynienia z tzw. wypaleniem zawodowym.