Komisja rewizyjna

Piotr Rojek – przewodniczący
Renata Gajewska 
Małgorzata Gołębiowska