SĘDZIOWIE

BEATA PYTLEWSKA  –  międzynarodowy sędzia kynologiczny,  licencjonowany sędzia WCHSA, sędzia prób pracy,

BOGDAN ZIEMANN – międzynarodowy sędzia kynologiczny,  licencjonowany sędzia WCHSA

EDYTA ZALEJASZ – międzynarodowy sędzia kynologiczny, sędzia prób pracy, zoopsycholog

ADAM ROJEK  -krajowy sędzia kynologiczny,  asystent prób pracy 

MICHAŁ WĘGRZYK  –  krajowy sędzia kynologiczny, 

JACEK KOS – krajowy sędzia kynologiczny

TOMASZ KOLORZ – sędzia prób pracy

PATRYCJA STAWECKA – sędzia stażysta, dogoterapeuta , asystent rodzinny

RENATA GAJEWSKA  – sędzia stażysta, 

MAŁGORZATA JASKOT – sędzia stażysta

KAROLINA ROJEK – młody asystent kynologiczny

KINGA KOS – młody asystent kynologiczny

KATARZYNA KOS – sędzia stażysta

MARIUSZ SMEJDA – sędzia stażysta

MATEUSZ WEŁNA – sędzia stażysta

AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA – dogoterapeuta

ANGELIKA TWARDOWSKA – animator dla dzieci

SĘDZIOWIE WSPÓŁPRACUJĄCY

ELŻBIETA KICZKAJŁO – sędzia międzynarodowy WCHSA , sędzia prób pracy  Centrum Kynologiczne w Polsce