Regulamin egzaminu z zakresu PT

Ćwiczenia  wykonywane podczas egzaminu:

1. Pokaz chodzenia psa przy nodze na smyczy 20 pkt
2. Pokaz chodzenia psa przy nodze bez smyczy 40 pkt
3. Pozostawienie psa w pozycji siad i przywołanie na komendę do mnie i do nogi 20 pkt
4. Aportowanie przedmiotów przez psa 30 pkt
5. Komenda „siad” w marszu 15 pkt
6. Komenda „waruj” w marszu 15 pkt
7. Zwalnianie psa na komendę np. „biegaj” i przywołanie do nogi na sygnał optyczny lub słowny 30 pkt
8. Badanie uzębienia „badaj” 10 pkt
9. Pozostawienie psa w pozycji siad przy próbach odwracania uwagi 10 pkt
10.Pozostawienie psa w pozycji waruj przy próbach odwracania uwagi 10 pkt

Razem: 200 pkt
Oceny wg punktów:
– doskonała 192-200
– bardzo dobra 180-191
– dobra 160-179
– dostateczna 140-159 – niedostateczna 0-139

SZCZEGÓŁOWY OPIS ĆWICZEŃ

1. Pokaz chodzenia psa przy nodze przewodnika na smyczy – 20 pkt (krokiem – 10 pkt, biegiem – 10 pkt)
Komendy: równaj lub noga, siad
Przewodnik idzie z psem przy nodze, na luźno trzymanej smyczy około 30 kroków po wyznaczonej trasie. Po przejściu 10 kroków, wykonuje skręt w prawo,po przejściu kolejnych 10 kroków wykonuje skręt w lewo,po przejściu następnych 10 kroków wykonuje zwrot w tył i zatrzymuje się pies obchodzi przewodnika i siada przy lewej nodze (wolno podać komendę siad). Tą samą trasą wraca z psem poruszając się niezbyt szybkim biegiem do pozycji wyjściowej, wykonując jak poprzednio wszystkie zwroty. Po dobiegnięciu do punktu wyjściowego wykonuje zwrot w tył, a pies przyjmuje na komendę pozycję siedzącą. Pies powinien przez całe ćwiczenie iść lub biec trzymając łopatki przy nodze przewodnika

2. Pokaz chodzenia psa przy nodze przewodnika bez smyczy – 40 pkt (krokiem – 20 pkt, biegiem – 20 pkt )
Komendy: równaj, noga, siad, biegaj Na znak sędziego przewodnik zwalnia psa ze smyczy i wykonuje ćwiczenie w taki sam sposób jak w zadaniu nr 1. Zostawanie psa z tyłu, wyprzedzanie, odchodzenie od nogi jak również zwalnianie przewodnika przy zwrotach jest błędem, podobnie jak dodatkowe komendy, dopingowanie psa itp.
3. Pozostawienie psa w pozycji siad i przywołanie na komendę do mnie i do nogi – 20 pkt
Komendy: siad, do mnie, noga, lub znaki optyczne Na znak sędziego przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej oddala się od niego na odległość 10 kroków, odwraca się do psa. Po dwóch sekundach rozkazem do mnie lub znakiem optycznym przywołuje psa. Pies powinien podbiec do przewodnika i usiąść przed nim. Przewodnik następnie wydaje rozkaz „noga”, po którym pies powinien przyjąć pozycję siedzącą przy lewej nodze.
4. Aportowanie przedmiotów przez psa – 30 pkt
Komendy: aport, do mnie, daj, noga Na polecenie sędziego przewodnik wyrzuca przed siebie przedmiot (aport) na odległość około 10 kroków. Pies w tym czasie powinien siedzieć spokojnie przy lewej nodze przewodnika. Na rozkaz słowny (aport) pies powinien pobiec w kierunku porzuconego przedmiotu podjąć go, na rozkaz przewodnika do mnie niezwłocznie powinien podbiec do przewodnika i usiąść przed nim i oddać przedmiot. Po odebraniu aportu przewodnik wydaje rozkaz noga po którym pies powinien zająć pozycję siedzącą przy lewej nodze przewodnika (bez dodatkowej komendy). W ćwiczeniu tym należy zwracać uwagę na precyzyjne podejmowanie aportu, jego prawidłowe niesienie i trzymanie go przed oddaniem przewodnikowi.
5. Komenda „siad” w marszu – 15 pkt
Komenda: siad Przewodnik z psem rusza do przodu. Po najmniej 10 krokach daje komendę siad, po której pies powinien szybka usiąść przewodnik nie może zmieniać tempa marszu i oglądać się za psem. Po przejściu 20 kroków przewodnik zatrzymuje się i odwraca w kierunku psa. Na polecenie sędziego przewodnik udaje się w kierunku psa i staje z jego prawej strony. Przyjęcie przez psa innej pozycji niż siad – 5 pkt karnych.
6. Komenda „waruj” w marszu, z przywołaniem – 15 pkt
Komendy: waruj, do mnie, noga Przewodnik z psem rusza przed siebie podając komendę noga. Po 10 krokach daje komendę waruj, po której pies powinien niezwłocznie przyjąć wymaganą pozycję i pozostać na miejscu. Przewodnik powinien dalej poruszać się do przodu bez zmiany szybkości i odwracania się w kierunku psa, po 20 krokach przewodnik zatrzymuje się i odwraca w kierunku psa. Na sygnał sędziego przywołuje psa do siebie. Pies powinien szybko i ochoczo podbiec do swojego pana i usiąść blisko przed nim. Po komendzie noga pies powinien zająć pozycje przy lewej nodze przewodnika. Przyjecie przez psa innej pozycji niż waruj – 5 pkt karnych.
7. Zwalnianie psa na komendę np. „biegaj” i przywołanie do nogi na sygnał optyczny lub słowny – 30 pkt
Komendy: biegaj, noga Przewodnik z psem przyjmują ustaloną pozycję (pies siedzi przy lewej nodze przewodnika). Przewodnik rusza do przodu z psem przy nodze, bez smyczy i po około 10 krokach na komendę biegaj pies oddala się od przewodnika (dozwolone jest wskazanie ręką przez przewodnika kierunku). Pies powinien odbiec co najmniej na 5 kroków od przewodnika. Po kilku sekundach na komendę noga wydaną na znak sędziego pies wraca do nogi przewodnika. Przewodnik wołając psa może stać lub poruszać się. Wykonanie tego ćwiczenia z linką 10 m – 15 pkt karnych.
8. Badanie uzębienia – 10 pkt
Komendy: siad, badanie lub zęby W ćwiczeniu tym przewodnik pokazuje sędziemu uzębienie psa. Na znak sędziego przewodnik sadza psa przy nodze i po komendzie badanie (lub zęby) odchyla wargi i pokazuje sędziemu zgryz psa, a następnie zęby boczne po obu stronach. Na ocenę pozytywną pies musi siedzieć spokojnie, nie zmieniając pozycji pozwolić przewodnikowi pokazać uzębienie. Ćwiczenie wykonuje się na smyczy.
9. Pozostawienie psa w pozycji siad przy próbach odwracania uwagi – 10 pkt
Komenda: siad Przewodnik idzie z psem na wyznaczone miejsce i wydaje psu rozkaz siad. Odpina smycz i oddala się na odległość 20 kroków, zatrzymuje się i odwraca w kierunku psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu i nie wpływać na psa gestami ani słowami. Na znak sędziego przewodnik wraca do psa, zajmuje pozycję z jego prawej strony. Przystępuje do wykonania ćwiczenia nr 10.
10. Pozostawienie psa w pozycji waruj przy próbach odwracania uwagi – 10 pkt
Komenda: waruj Po zakończeniu ćwiczenia 9. Na znak sędziego przewodnik wydaje psu rozkaz waruj i odchodzi od niego na odległość 20 kroków, zatrzymuje się i odwraca w kierunku psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu i nie wpływać na psa gestami ani słowami. Na polecenie sędziego przewodnik wraca do psa, zajmuje pozycję z jego prawej strony i daje rozkaz siad. W czasie zostawania nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów przy psie.

Punkty karne za błędy popełnione przez psa i przewodnika podczas ćwiczeń na egzaminie PT

1. Trzymanie psa na napiętej (krótkiej) smyczy lub napinanie jej w czasie chodzenia przy nodze przewodnika 1-4 pkt.
2. Wybieganie psa lub pozostawanie w tyle, odchodzenie w bok podczas chodzenia przy nodze bez smyczy 2-4 pkt.
3. Dopasowywanie tępa marszu lub biegu przewodnika do tempa psa 1-2 pkt.
4. Wydawanie psu podwójnych rozkazów lub wielokrotne ich używanie (każdorazowo) 1 pkt.
5. Wpływanie na psa niedozwolonymi technikami (doping) 1-5 pkt.
6. Samowolne zmienianie przez psa pozycji w czasie zostawania każdorazowo 1 pkt.
7. Nie wykonywanie przez psa rozkazów, podbieganie w czasie egzaminu do innych psów ( zwierząt, ludzi) i po trzykrotnym przywołaniu nie powrócenie do przewodnika – przerwanie egzaminu.
8. Zatrzymanie się psa i myszkowanie psa po ziemi w czasie wykonywania ćwiczenia 1-2 pkt.
9. Przyjęcie przez psa innej pozycji niż komenda wydana w czasie marszu 5 pkt.
10. Podczas pozostawania psa samowolne opuszczanie pozycji wyjściowej, tarzanie się lub przesuwanie 1-5 pkt.
11. Opuszczanie miejsca siadu lub warowania powyżej 10 kroków 10 pkt.
12. Opieszałe wykonywanie ćwiczeń 1-4 pkt.
13. Samowolne podnoszenie się psa z pozycji waruj podczas powrotu przewodnika 1-2 pkt.
14. Lęk i niespokojne zachowywanie się psa podczas badania uzębienia 1-3 pkt.
15. Podczas wyrzucania aportu samowolne wybieganie psa po aport 1-2 pkt.
16. Bawienie się aportem, gryzienie go lub wypuszczanie 1-4 pkt.
17. Nie chwytanie aportu za jego środek 1-2 pkt.
18. Nie przyniesienie podjętego aportu bezpośrednio do przewodnika 5 -15 pkt.
19. Podbiegniecie psa do aportu i nie podejmowanie go i nie przynoszenie lub podjęcie go i odbiegniecie 30 pkt.
20.Nie oddawanie aportu na rozkaz daj 1-3 pkt.
21. Wykonanie ćwiczenia „biegaj” „do nogi” na lince 10m 15 pkt.
22. Załatwianie się psa podczas ćwiczeń 3-5 pkt.
23. Inne błędy nie wymienione powyżej 1-5 pkt.