Regulamin egzaminu z zakresu PT 1

Ćwiczenia  wykonywane podczas egzaminu:

1. Pokaz chodzenia psa przy nodze na smyczy 20 pkt
2. Pokaz chodzenia psa przy nodze bez smyczy 40 pkt
3. Pozostawienie psa w pozycji siad i przywołanie na komendę do mnie i do nogi 20 pkt
4. Aportowanie przedmiotów przez psa 30 pkt
5. Komenda „siad” w marszu 15 pkt
6. Komenda „waruj” w marszu 15 pkt
7. Zwalnianie psa na komendę np. „biegaj” i przywołanie do nogi na sygnał optyczny lub słowny 30 pkt
8. Badanie uzębienia „badaj” 10 pkt
9. Pozostawienie psa w pozycji siad przy próbach odwracania uwagi 10 pkt
10.Pozostawienie psa w pozycji waruj przy próbach odwracania uwagi 10 pkt

PUNKTACJA

200-192–doskonała
191-180 –bardzo dobra
179-160 –dobra
159-140 –dostateczna
139-0 –niedostateczna

SZCZEGÓŁOWY OPIS ĆWICZEŃ

1. Pokaz chodzenia psa przy nodze przewodnika na smyczy – 20 pkt (krokiem – 10 pkt, biegiem – 10 pkt)
Komendy: równaj lub noga, siad
Przewodnik idzie z psem przy nodze, na luźno trzymanej smyczy około 30 kroków po wyznaczonej trasie. Po przejściu 10 kroków, wykonuje skręt w prawo,po przejściu kolejnych 10 kroków wykonuje skręt w lewo,po przejściu następnych 10 kroków wykonuje zwrot w tył i zatrzymuje się pies obchodzi przewodnika i siada przy lewej nodze (wolno podać komendę siad). Tą samą trasą wraca z psem poruszając się niezbyt szybkim biegiem do pozycji wyjściowej, wykonując jak poprzednio wszystkie zwroty. Po dobiegnięciu do punktu wyjściowego wykonuje zwrot w tył, a pies przyjmuje na komendę pozycję siedzącą. Pies powinien przez całe ćwiczenie iść lub biec trzymając łopatki przy nodze przewodnika

2. Pokaz chodzenia psa przy nodze przewodnika bez smyczy – 40 pkt (krokiem – 20 pkt, biegiem – 20 pkt )
Komendy: równaj, noga, siad, biegaj Na znak sędziego przewodnik zwalnia psa ze smyczy i wykonuje ćwiczenie w taki sam sposób jak w zadaniu nr 1. Zostawanie psa z tyłu, wyprzedzanie, odchodzenie od nogi jak również zwalnianie przewodnika przy zwrotach jest błędem, podobnie jak dodatkowe komendy, dopingowanie psa itp.


3. Pozostawienie psa w pozycji siad i przywołanie na komendę do mnie i do nogi – 20 pkt
Komendy: siad, do mnie, noga, lub znaki optyczne Na znak sędziego przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej oddala się od niego na odległość 10 kroków, odwraca się do psa. Po dwóch sekundach rozkazem do mnie lub znakiem optycznym przywołuje psa. Pies powinien podbiec do przewodnika i usiąść przed nim. Przewodnik następnie wydaje rozkaz „noga”, po którym pies powinien przyjąć pozycję siedzącą przy lewej nodze.


4. Aportowanie przedmiotów przez psa – 30 pkt
Komendy: aport, do mnie, daj, noga Na polecenie sędziego przewodnik wyrzuca przed siebie przedmiot (aport) na odległość około 10 kroków. Pies w tym czasie powinien siedzieć spokojnie przy lewej nodze przewodnika. Na rozkaz słowny (aport) pies powinien pobiec w kierunku porzuconego przedmiotu podjąć go, na rozkaz przewodnika do mnie niezwłocznie powinien podbiec do przewodnika i usiąść przed nim i oddać przedmiot. Po odebraniu aportu przewodnik wydaje rozkaz noga po którym pies powinien zająć pozycję siedzącą przy lewej nodze przewodnika (bez dodatkowej komendy). W ćwiczeniu tym należy zwracać uwagę na precyzyjne podejmowanie aportu, jego prawidłowe niesienie i trzymanie go przed oddaniem przewodnikowi.


5. Komenda „siad” w marszu – 15 pkt
Komenda: siad Przewodnik z psem rusza do przodu. Po najmniej 10 krokach daje komendę siad, po której pies powinien szybka usiąść przewodnik nie może zmieniać tempa marszu i oglądać się za psem. Po przejściu 20 kroków przewodnik zatrzymuje się i odwraca w kierunku psa. Na polecenie sędziego przewodnik udaje się w kierunku psa i staje z jego prawej strony. Przyjęcie przez psa innej pozycji niż siad – 5 pkt karnych.


6. Komenda „waruj” w marszu, z przywołaniem – 15 pkt
Komendy: waruj, do mnie, noga Przewodnik z psem rusza przed siebie podając komendę noga. Po 10 krokach daje komendę waruj, po której pies powinien niezwłocznie przyjąć wymaganą pozycję i pozostać na miejscu. Przewodnik powinien dalej poruszać się do przodu bez zmiany szybkości i odwracania się w kierunku psa, po 20 krokach przewodnik zatrzymuje się i odwraca w kierunku psa. Na sygnał sędziego przywołuje psa do siebie. Pies powinien szybko i ochoczo podbiec do swojego pana i usiąść blisko przed nim. Po komendzie noga pies powinien zająć pozycje przy lewej nodze przewodnika. Przyjecie przez psa innej pozycji niż waruj – 5 pkt karnych.


7. Zwalnianie psa na komendę np. „biegaj” i przywołanie do nogi na sygnał optyczny lub słowny – 30 pkt
Komendy: biegaj, noga Przewodnik z psem przyjmują ustaloną pozycję (pies siedzi przy lewej nodze przewodnika). Przewodnik rusza do przodu z psem przy nodze, bez smyczy i po około 10 krokach na komendę biegaj pies oddala się od przewodnika (dozwolone jest wskazanie ręką przez przewodnika kierunku). Pies powinien odbiec co najmniej na 5 kroków od przewodnika. Po kilku sekundach na komendę noga wydaną na znak sędziego pies wraca do nogi przewodnika. Przewodnik wołając psa może stać lub poruszać się. Wykonanie tego ćwiczenia z linką 10 m – 15 pkt karnych.


8. Badanie uzębienia – 10 pkt
Komendy: siad, badanie lub zęby W ćwiczeniu tym przewodnik pokazuje sędziemu uzębienie psa. Na znak sędziego przewodnik sadza psa przy nodze i po komendzie badanie (lub zęby) odchyla wargi i pokazuje sędziemu zgryz psa, a następnie zęby boczne po obu stronach. Na ocenę pozytywną pies musi siedzieć spokojnie, nie zmieniając pozycji pozwolić przewodnikowi pokazać uzębienie. Ćwiczenie wykonuje się na smyczy.


9. Pozostawienie psa w pozycji siad przy próbach odwracania uwagi – 10 pkt
Komenda: siad Przewodnik idzie z psem na wyznaczone miejsce i wydaje psu rozkaz siad. Odpina smycz i oddala się na odległość 20 kroków, zatrzymuje się i odwraca w kierunku psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu i nie wpływać na psa gestami ani słowami. Na znak sędziego przewodnik wraca do psa, zajmuje pozycję z jego prawej strony. 


10. Pozostawienie psa w pozycji waruj przy próbach odwracania uwagi – 10 pkt
Komenda: waruj Po zakończeniu ćwiczenia 9. Na znak sędziego przewodnik wydaje psu rozkaz waruj i odchodzi od niego na odległość 20 kroków, zatrzymuje się i odwraca w kierunku psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu i nie wpływać na psa gestami ani słowami. Na polecenie sędziego przewodnik wraca do psa, zajmuje pozycję z jego prawej strony i daje rozkaz siad. W czasie zostawania nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów przy psie.

Punkty karne za błędy popełnione przez psa i przewodnika podczas ćwiczeń na egzaminie PT

1. Trzymanie psa na napiętej (krótkiej) smyczy lub napinanie jej w czasie chodzenia przy nodze przewodnika 1-4 pkt.
2. Wybieganie psa lub pozostawanie w tyle, odchodzenie w bok podczas chodzenia przy nodze bez smyczy 2-4 pkt.
3. Dopasowywanie tępa marszu lub biegu przewodnika do tempa psa 1-2 pkt.
4. Wydawanie psu podwójnych rozkazów lub wielokrotne ich używanie (każdorazowo) 1 pkt.
5. Wpływanie na psa niedozwolonymi technikami (doping) 1-5 pkt.
6. Samowolne zmienianie przez psa pozycji w czasie zostawania każdorazowo 1 pkt.
7. Nie wykonywanie przez psa rozkazów, podbieganie w czasie egzaminu do innych psów ( zwierząt, ludzi) i po trzykrotnym przywołaniu nie powrócenie do przewodnika – przerwanie egzaminu.
8. Zatrzymanie się psa i myszkowanie psa po ziemi w czasie wykonywania ćwiczenia 1-2 pkt.
9. Przyjęcie przez psa innej pozycji niż komenda wydana w czasie marszu 5 pkt.
10. Podczas pozostawania psa samowolne opuszczanie pozycji wyjściowej, tarzanie się lub przesuwanie 1-5 pkt.
11. Opuszczanie miejsca siadu lub warowania powyżej 10 kroków 10 pkt.
12. Opieszałe wykonywanie ćwiczeń 1-4 pkt.
13. Samowolne podnoszenie się psa z pozycji waruj podczas powrotu przewodnika 1-2 pkt.
14. Lęk i niespokojne zachowywanie się psa podczas badania uzębienia 1-3 pkt.
15. Podczas wyrzucania aportu samowolne wybieganie psa po aport 1-2 pkt.
16. Bawienie się aportem, gryzienie go lub wypuszczanie 1-4 pkt.
17. Nie chwytanie aportu za jego środek 1-2 pkt.
18. Nie przyniesienie podjętego aportu bezpośrednio do przewodnika 5 -15 pkt.
19. Podbiegniecie psa do aportu i nie podejmowanie go i nie przynoszenie lub podjęcie go i odbiegniecie 30 pkt.
20.Nie oddawanie aportu na rozkaz daj 1-3 pkt.
21. Wykonanie ćwiczenia „biegaj” „do nogi” na lince 10m 15 pkt.
22. Załatwianie się psa podczas ćwiczeń 3-5 pkt.
23. Inne błędy nie wymienione powyżej 1-5 pkt. 

Regulamin egzaminu z zakresu PT 2

Ćwiczenia  wykonywane podczas egzaminu:

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy 30 pkt
2. Przywołanie do mnie i do nogi 20 pkt
3. Aportowanie własnego koziołka drewnianego 30 pkt
4. Skok przez przeszkodę 20 pkt
5. Zmiany pozycji stój/siad/waruj 30 pkt
6. Stój w marszu i powrót do psa 15 pkt
7. Siad w marszu i powrót do psa 15 pkt
8. Waruj w marszu i przywołanie do mnie i do nogi 20 pkt
9. Pozostawanie w pozycji siad 10 pkt
10. Pozostawanie w pozycji waruj 10 pkt

PUNKTACJA:
200-192–doskonała
191-180 –bardzo dobra
179-160 –dobra
159-140 –dostateczna
139-0 –niedostateczna

SZCZEGÓŁOWY OPIS ĆWICZEŃ

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy 30 pkt
Komendy: równaj, noga
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy około
45 kroków na wyznaczonej trasie. Komendy można wydać przy ruszaniu i zwrotach. Po
przejściu 15 kroków przewodnik wykonuje zwrot w prawo, po przejściu następnych 15
kroków –zwrot w lewo, po dalszych 15 krokach wykonuje w tył zwrot w jednej linii i
zatrzymuje się, a pies siada. Tą samą drogą przewodnik wraca z psem niezbyt szybkim
biegiem do miejsca startu, wykonując jak poprzednio wszystkie zwroty. Po przyjściu do
miejsca startu wykonuje w tył zwrot i zatrzymuje się, a pies siada bez komendy.
Pies powinien przez całe ćwiczenie iść lub biec trzymając bark przy nodze przewodnika.
Przewodnik nie powinien zmieniać tempa marszu na prostych i przy zwrotach. Ręce
powinny być trzymane w sposób naturalny.
Zwroty w tył przewodnik wykonuje przez lewe ramie, który można wykonać:
a. z obejściem psa za przewodnikiem lub
b. z obróceniem się psa z przewodnikiem bez opuszczania miejsca przy lewej nodze.
Obniżają ocenę:
Wyprzedzanie, odsuwanie się na bok, zostawanie z tyłu, siadanie wolne lub z
ociąganiem, dodatkowe komendy, pomoc fizyczna, doping, brak uwagi we wszystkich
rodzajach ruchu (tempach) i zwrotach, presja wywierana na psa


2. Przywołanie do mnie i do nogi 20 pkt
Komendy: zostań, do mnie, noga
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 3
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w miejscu wskazanym przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej (można dać
komendę zostań) i odchodzi od niego na odległość 20 kroków, zatrzymuje się i odwraca w
stronę psa.
Na polecenie
sędziego przewodnik przywołuje psa komendą i/lub znakiem optycznym. Pies powinien jak
najszybciej, najkrótszą drogą przybiec i usiąść blisko przed nim, a na polecenie sędziego
przewodnik przywołuje psa do nogi, po czym pies powinien jak najszybciej usiąść przy
lewej nodze przewodnika.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
Ocenę obniżają:
wolny bieg, siadanie niedokładne, wolne lub z ociąganiem, dodatkowe komendy, pomoc
słowna fizyczna


3. Aportowanie własnego koziołka drewnianego 30 pkt
Komendy:(aport, do mnie, daj, noga)
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 5
Przewodnik przynosi aport na początku ćwiczeń i odkłada go we wskazanym miejscu. W
ćwiczeniu udaje się po aport w sposób dowolny(z psem lub bez psa)
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w miejscu wskazanym przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik rzuca aport na odległość około 10 kroków (7 m)
Aportem jest koziołek drewniany dostarczony przez przewodnika. Pies w czasie rzutu
powinien spokojnie siedzieć przy nodze przewodnika. Na polecenie sędziego przewodnik
wysyła psa komendą do przyniesienia. Pies powinien szybko, najkrótszą drogą pobiec po
przedmiot, podnieść go i na następną komendę do mnie szybko go przynieść. Komenda
do powrotu może być wydana dopiero po podjęciu przez psa przedmiotu.
Po powrocie z aportem pies powinien usiąść bezpośrednio przed przewodnikiem, na
komendę daj oddać aport, następnie na komendę noga usiąść przy nodze przewodnika.
Po odebraniu przedmiotu przewodnik powinien trzymać przedmiot w prawej ręce
opuszczonej w dół.
Obniżają ocenę:
Powolny bieg, błędy w podjęciu aportu, wolny powrót, upuszczenie aportu
podczas przychodzenia do przewodnika, bawienie się, gryzienie, trzymanie aportu nie w
środku, zerwanie się psa po aport zanim przewodnik wyda komendę, błędy w siadaniu
przed przewodnikiem lub przy nodze i zakończeniu ćwiczeń.
Za podjęcie aportu i nie przyniesienie go do przewodnika na co najmniej 2
kroki należy przyznać 0 punktów


4. Skok przez przeszkodę 20 pkt
Komendy: przeszkoda x2, noga,
Komenda słowna przeszkoda może być powiązana z krótkim gestem.
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 5
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w odległości 3 m przed przeszkodą po
stronie wskazanej przez sędziego. Na polecenie sędziego przewodnik wysyła psa
komendą do skoku sam pozostając w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia. Gdy pies
przeskoczy „tam”, przewodnik może dać komendę do skoku powrotnego i następną
komendą przywołuje psa komendą -noga na co pies powraca do przewodnika i siada
bezpośrednio przy nodze.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
O wysokości przeszkody –płotka decyduje sędzia -wybiera ją indywidualnie dla każdego
psa spośród 3 wysokości –30, 50, 70 cm (wysokość najbardziej zbliżona do wysokości psa
w kłębie).
Szerokość płotka min. 90 cm, maksimum 150 cm.
Wykonanie skoku tylko „tam”: ocena niedostateczna. Muśnięcie przeszkody każdorazowo
1pkt minus, oparcie o przeszkodę każdorazowo
2pkt minus. Niewykonanie skoku „tam” -należy przyznać 0 pkt.
Inne błędy; obniżenia oceny w/g uznania sędziego.


5. Zmiany pozycji stój/siad/waruj 30 pkt
Komendy: zostań, siad, waruj, stój
Komendy słowne do zmiany pozycji na odległość mogą być powiązane z krótkim gestem.
Ilość dozwolonych komend dodatkowych dla każdej pozycji:2
Sędzia ustala dla całego egzaminu jednakową kolejność zmian pozycji –łącznie 3 zmiany.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem ćwiczenia przewodnik może poprosić sędziego o
przypomnienie kolejności zmian pozycji.
Zmiany pozycji pies wykonuje przy znaczniku, względem którego nie powinien w trakcie
wykonywania zmian pozycji przesunąć się więcej niż o 2swoje długości.
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Przewodnik może dać komendę zostań i odchodzi od psa na 10 kroków. Po zatrzymaniu
odwraca się do psa. Na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendy do przyjęcia
odpowiednich pozycji. Po zakończeniu zmian pozycji przewodnik wraca do psa i staje po
jego prawej stronie.
Jeżeli pies jest w pozycji innej niż siad, na polecenie sędziego przewodnik daje komendę
siad.
Jeśli pies nie przyjmie zadanej pozycji po wydaniu 2 dodatkowych komend przewodnik
wraca do psa i daje komendę żeby uzyskać żądaną pozycję, po czym odchodzi i
kontynuuje ćwiczenie
Jeśli pies przyjmie żądaną pozycję po dojściu przewodnika, traci punkty wyłącznie za nie
zaliczenie tej pozycji (10 pkt), jeśli nie przyjmie żądanej pozycji –ocena ogólna: 0 pkt.
Ocenę obniżają:
Samowolna zmiana pozycji, opieszałe wykonanie ćwiczenia. Za nie wykonany element
ćwiczenia odlicza się 10 pkt.
Jeżeli pies przesunie się o więcej jak 2 swoje długości niezależnie od kierunku można
przyznać maks. ocenę niedostateczną –20,5.


6. Stój w marszu i powrót do psa 15 pkt
Komendy: noga, stój
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy.
Po przejściu ok. 10 kroków przewodnik daje psu komendę stój i sam kontynuuje marsz.
Pies powinien niezwłocznie zatrzymać się w pozycji stojącej, przy czym przewodnik nie
może zmienić tempa marszu ani obejrzeć się. Po odejściu na odległość 20 kroków
przewodnik zatrzymuje się i odwraca do psa. Na znak sędziego przewodnik powraca do
psa i staje po jego prawej stronie. Podejście do psa jest dowolne. Pies nie dostaje
komendy siad.
Obniżają ocenę:
Pomoc przewodnika, dodatkowe komendy, wykonanie
przez psa kilku kroków po
usłyszeniu komendy a przed zatrzymaniem się przewodnika
Jeżeli pies przyjmie inną pozycję niż „stój”;przewodnik obejrzy się odchodząc, można
przyznać maks. ocenę niedostateczną –10pkt.
Jeżeli pies nie został, przewodnik wraca do punktu wyjścia i rozpoczyna następne
ćwiczenie.


7. Siad w marszu i powrót do psa 15 pkt
Komendy: równaj, siad
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy.
Po przejściu ok. 10 kroków przewodnik daje psu komendę siad
i sam kontynuuje marsz. Pies powinien niezwłocznie usiąść, przy czym przewodnik nie
może zmienić tempa marszu ani obejrzeć się. Po odejściu na odległość 20 kroków
przewodnik zatrzymuje się i odwraca do psa. Na znak sędziego przewodnik powraca do
psa i staje po jego prawej stronie.
Ocenę obniżają:
Pomoc przewodnika, dodatkowe komendy, powolne siadanie.
Jeżeli pies przyjmie inną pozycję niż „siad”, przewodnik obejrzy się odchodząc, można
przyznać ocenę niedostateczną -maks. 10pkt.
Jeżeli pies nie został, przewodnik wraca do punktu wyjścia i rozpoczyna następne
ćwiczenie.


8. Waruj w marszu i przywołanie do mnie i do nogi 20 pkt
Komendy: noga, waruj, do mnie, noga
Przewodnik stoi po prawej stronie siedzącego psa
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze. Po przejściu ok. 10
kroków przewodnik daje psu komendę waruj i sam kontynuuje marsz. Pies powinien
niezwłocznie zawarować, przy czym przewodnik nie może zmienić tempa marszu ani
obejrzeć się. Po odejściu na odległość 20 kroków przewodnik zatrzymuje się i odwraca do
psa. Na znak sędziego przewodnik przywołuje psa komendą do mnie,na co pies szybko w
linii prostej powraca i siada przed przewodnikiem, który następnie na polecenie sędziego
przywołuje psa do nogi.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
Ocenę obniżają:
Pomoc przewodnika, dodatkowe komendy, powolne wykonywanie ćwiczeń.
Jeżeli pies przyjmie inną pozycję niż „waruj”, lub przewodnik obejrzy się odchodząc,
należy przyznać maks. ocenę niedostateczną –13,5pkt.


9. Pozostawanie w pozycji siad 10 pkt
Komendy: zostań
Dozwolona 1 komenda dodatkowa do zostania. Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji
wyjściowej.
Na polecenie sędziego przewodnik udaje się z psem na wyznaczone miejsce, zatrzymuje
się na co pies powinien niezwłocznie usiąść i odchodzi na odległość 20 kroków [może dać
komendę zostań, po czym zatrzymuje się pozostając tyłem do psa. Przewodnik powinien
stać bez ruchu, nie może wpływać na psa gestami ani słowami, nie wolno mu odwrócić
głowy ani podchodzić do psa. Przy psie nie wolno zostawiać żadnych przedmiotów. Na
polecenie sędziego przewodnik wraca do psa i staje z jego prawej strony.
Sposób dojścia do zostającego psa jest dowolny.Ocenę obniżają:
doping do zostawania i inne w/g uznania sędziego. Ocena niedostateczna (maks. 6,5pkt):
a) pies zmieni pozycję;
b) opuści miejsce zostawania o więcej jak 2 swoje długości w trakcie podchodzenia
przewodnika
„0” pkt -Jeżeli pies oddali się na odległość większą niż 2 swoje długości przed
zakończeniem ćwiczenia


10. Pozostawanie w pozycji waruj 10 pkt
Komendy: waruj, zostań,siad
Dozwolona 1 komenda dodatkowa do zostania
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendę waruj i odchodzi od psa [może dać
komendę zostań] na odległość 20 kroków, po czym zatrzymuje się pozostając tyłem do
psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu, nie może wpływać na psa gestami ani słowami,
nie wolno mu odwrócić głowy ani podchodzić do psa. Przy zostającym psie nie wolno
pozostawiać żadnych przedmiotów.
Przewodnik wraca do psa, staje z jego prawej strony i na polecenie sędziego daje
komendę by pies usiadł. Sposób dojścia do zostającego psa jest dowolny.
Ocenę obniżają:
doping do zostawania,i inne wg uznania sędziego.
Ocena niedostateczna:-pies opuści miejsce zostawania o więcej jak 2 swoje długości

Regulamin egzaminu z zakresu PT 3

Ćwiczenia  wykonywane podczas egzaminu:

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy 20 pkt
2. Przywołanie z zatrzymaniem waruj 20 pkt
3. Aportowanie koziołka obcego 15pkt
4. Aportowanie koziołka obcego przez przeszkodę 15 pkt
5. Rozpoznanie i przyniesienie własnego koziołka 20 pkt
6. Zmiany pozycji stój/siad/waruj (3×10 pkt)30 pkt
7. Stój, siad, waruj z marszu 30 pkt
8. Wysyłanie naprzód z warowaniem 20 pkt
9. Szczekanie na komendę 10 pkt
10. Pozostawanie w pozycji siad 10 pkt

PUNKTACJA:
200-192–doskonała
191-180 –bardzo dobra
179-160 –dobra
159-140 –dostateczna
139-0 –niedostateczna

SZCZEGÓŁOWY OPIS ĆWICZEŃ

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy 20 pkt
Komendy: noga, równaj
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy około
45 kroków na wyznaczonej trasie. Komendę noga można wydać tylko przy ruszaniu. Po
przejściu 15 kroków przewodnik wykonuje zwrot w prawo lub w lewo. Kierunek pierwszego
zwrotu określa sędzia dla całych zawodów. Następny zwrot przewodnik wykonuje znów po
15 krokach, w odwrotnym kierunku, a po dalszych 15 krokach zwrot w tył w jednej linii i
zatrzymuje się, a pies siada(bez komendy). Na polecenie sędziego przewodnik wraca tą
samą drogą z psem niezbyt szybkim biegiem do miejsca startu, wykonując jak poprzednio
wszystkie zwroty. Po przyjściu do miejsca startu przewodnik wykonuje w tył zwrot,
zatrzymuje się,a pies siada bez komendy.
Następnie na znak sędziego przewodnik z psem przechodzą dwukrotnie przez grupę 3 –5
wolno poruszających się po okręgu osób. Przewodnik musi obejść jedną osobę z prawej i
jedną z lewej strony wykonując „ósemkę”, następnie zatrzymać się w środku grupy jeden
raz, a pies powinien bez komendy usiąść przy nodze.
Następnie przewodnik z psem wychodzi z grupy i wraca do miejsca startu.
Pies powinien przez całe ćwiczenie iść lub biec trzymając bark przy nodze przewodnika.
Przewodnik nie powinien zmieniać tempa marszu na prostych i przy zwrotach. Ręce po
winny być trzymane w sposób naturalny.
Zwroty w tył przewodnik wykonuje dowolnie przez prawe lub lewe ramię
w jednej linii, zawsze w jeden sposób zgłoszony sędziemu przed ćwiczeniem. Zwrot przez
lewe ramię przewodnik może wykonać:
a. z obejściem psa za przewodnikiem lub
b. z obróceniem się psa z przewodnikiem bez opuszczania miejsca przy lewej nodze.
Obniżają ocenę:
wyprzedzanie, odsuwanie się na bok, zostawanie z tyłu, siadanie wolne lub z
ociąganiem, dodatkowe komendy, pomoc fizyczna, brak uwagi we wszystkich rodzajach
ruchu (tempach) i zwrotach, presja wywierana na psa.
Ugryzienie człowieka przy przechodzeniu przez grupę lub ucieczka przed grupą –
dyskwalifikacja.
Wykonanie zwrotu w tył niezgodnie z wykonanym pierwszym, zgłoszonym sędziemu
zwrotem –ocena maks. Niedostateczna.


2. Przywołanie z zatrzymaniem waruj 20 pkt
Komendy: zostań, noga,waruj, noga,
Ilość dozwolonych dodatkowych komend do warowania: 1
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w miejscu wskazanym przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej (można dać
komendę zostań) i odchodzi od niego na odległość 30 kroków, zatrzymuje się i odwraca w
stronę psa. Na polecenie sędziego przewodnik przywołuje psa komendą słowną lub
znakiem optycznym. Pies powinien jak najszybciej, najkrótszą drogą biec do przewodnika.Gdy pies przebiegnie połowę dystansu (w okolicach znacznika niewidocznego dla psa)
przewodnik daje komendę waruj, która może być połączona z krótkim gestem. Pies
powinien niezwłocznie zawarować. Następnie, na polecenie sędziego przewodnik
przywołuje psa komendą noga.
Pies powinien jak najszybciej, najkrótszą drogą przybiec do nogi przewodnika i usiąść przy
lewej nodze przewodnika.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
Obniżają ocenę:
Wolny bieg, siadanie i warowanie niedokładne, wolne lub z ociąganiem,
dodatkowe komendy, powolne przyjęcie pozycji waruj, pomoc komendami lub fizyczna.
Nie przyjęcie pozycji waruj, lub przyjęcie jej na dystansie większym niż 3 długości psa:
ocena niedostateczna (maks. 13,5pkt).
Nie przyjęcie pozycji waruj po 1 dodatkowej komendzie –należy przyznać „0” pkt.


3. Aportowanie koziołka obcego 15pkt
Komendy:(aport, do mnie, daj, noga)
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 2
Przed rozpoczęciem ćwiczenia przewodnik idzie po przygotowany przez organizatora
aport, dowolnie, sam lub z psem. Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w
miejscu wskazanym przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik rzuca aport na odległość około 10 kroków
(7 m). Aportem jest koziołek drewniany wybrany przez przewodnika spośród koziołków o
wagach ok. 650 g, 450 g, 200 g dostarczonych przez organizatora. Pies w czasie rzutu
powinien spokojnie siedzieć przy nodze przewodnika. Na polecenie sędziego przewodnik
wysyła psa komendą do przyniesienia. Pies powinien szybko, najkrótszą drogą pobiec po
przedmiot, podnieść go i na następną komendę do mnie również najkrótszą drogą, szybko
go przynieść. Komenda do powrotu może być wydana dopiero po podjęciu przez psa
przedmiotu. Po powrocie z aportem pies musi przybiec jak najkrótszą droga do
przewodnika i usiąść bezpośrednio przed nim, na komendę daj oddać aport, następnie na
komendę noga usiąść przy nodze przewodnika.
Przewodnik może dać psu komendę daj po 2-3 sekundach od chwili, gdy pies usiądzie z
aportem.
Po odebraniu przedmiotu przewodnik powinien trzymać przedmiot w prawej ręce
opuszczonej w dół.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
Obniżają ocenę:
Powolny bieg, błędy w podjęciu, wolny powrót, upuszczenie aportu podczas
przychodzenia do przewodnika, bawienie się, gryzienie, nie trzymanie aportu za środek,
zerwanie się psa po aport zanim przewodnik wyda komendę, błędy w siadaniu przed
przewodnikiem i zakończeniu ćwiczeń. Za podjęcie aportu i nie przyniesienie go do
przewodnika na co najmniej 1 krok (ok. 70 cm) należy przyznać 0 punktów.

4. Aportowanie koziołka obcego przez przeszkodę 15 pkt
Komendy:(przeszkoda,aport, przeszkoda, do mnie, daj, noga)
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 2
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w odległości 3 m przed przeszkodą po
stronie wskazanej przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik rzuca aport na odległość około 10 kroków tak, by aport
znalazł się po drugiej stronie przeszkody. Rzut nie może być powtórzony.
Następnie, na polecenie sędziego przewodnik wysyła psa komendą do skoku przez
przeszkodę sam pozostając w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia.
Pies w czasie rzutu powinien spokojnie siedzieć przy nodze przewodnika, a na komendę
do skoku swobodnie przeskoczyć przez przeszkodę. Komenda do skoku przez
przeszkodę może być wydana, gdy koziołek nieruchomo leży na ziemi.
Komenda aport może być wydana najpóźniej do zakończenia skoku. Pies po
przeskoczeniu powinien szybko, najkrótszą drogą, pobiec po koziołek i podjąć go.
Następnie można przywołać psa komendą do mnie na co pies powraca do przewodnika
skacząc powtórnie siada przed przewodnikiem, a na komendę daj wydaną po 2-3
sekundach oddaje aport, następnie na komendę noga siada przy nodze przewodnika.
Komenda przywołująca może być połączona z komendą do przeskoku powrotnego i
może być wydana dopiero, gdy pies trzyma aport.
Po odebraniu przedmiotu przewodnik powinien trzymać go w prawej ręce opuszczonej w
dół.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
Aportem jest koziołek drewniany wybrany przez przewodnika spośród koziołków o wagach
ok. 650 g, 450 g, 200 g dostarczonych przez organizatora
O wysokości przeszkody –płotka decyduje sędzia –
wybiera ją indywidualnie dla każdego psa spośród 3 wysokości –30, 50, 70 cm (najbardziej
zbliżoną do wysokości psa w kłębie).
Szerokość płotka min. 90 cm, maksimum 150 cm.
Ocenę obniżają:
Powolny bieg, błędy w pod
jęciu, wolny powrót, upuszczenie aport podczas
przychodzenia do przewodnika, bawienie się, gryzienie, nie trzymanie aportu w środku,
zerwanie się psa po aport zanim przewodnik wyda komendę, błędy w siadaniu przy nodze
lub przed przewodnikiem i zakończeniu ćwiczeń.
0 pkt przyznaje się za podjęcie aportu i nie przyniesienie go do przewodnika na odl.
1kroku (ok. 70cm) i za danie komendy do przyniesienia po skoku.
Ocenę niedostateczną ( maks. 10pkt) przyznaje się za:
-pokonanie przeszkody w jedną stronę i przyniesienie aportu;
-pokonanie przeszkody w obie strony bez przyniesienia aportu; za zmianę pozycji
przewodnika po daniu pierwszej komendy do skoku.
Za muśnięcie przeszkody przy skoku obniża się ocenę o 1 pkt. za każdym razem, za
oparcie przy przeskoku każdorazowo 2 pkt.

5. Rozpoznanie i przyniesienie własnego koziołka 20 pkt
Komendy: zostań, szukaj lub aport, do mnie, daj, noga
.Ilość dozwolonych dodatkowych komend: 3
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej,w odległości 10 kroków od miejsca gdzie
uprzednio rozłożono 5 –7 „koziołków” wzdłuż kierunku wybiegania psa lub w linii
poprzecznej. Sposób rozłożenia aportów ustala sędzia każdorazowo dla danej imprezy.
Na polecenie sędziego przewodnik zostawia psa w pozycji siedzącej, przodem do aportów
(dozwolone wydanie komendy zostań) i kładzie własny „koziołek” między już rozłożone.
Następnie przewodnik wraca do psa. Następnie na polecenie sędziego przewodnik daje
psu komendę do szukania wysyłającą psa w kierunku przedmiotów (nie można wskazać
kierunku ręką, ani dać ręki do na węszenia). Pies powinien na komendę pobiec do
leżących przedmiotów, obwąchać je, a po samodzielnym rozpoznaniu podnieść i przynieść
własny „koziołek”. Komenda do powrotu psa może być wydana dopiero po podjęciu przez
psa przedmiotu.
Maksymalny czas wykonywania ćwiczenia –30 sek. od dania komendy aport.
Po powrocie z aportem pies powinien usiąść bezpośrednio przed przewodnikiem, na
komendę daj oddać aport, następnie na komendę noga usiąść przy nodze przewodnika.
Po odebraniu przedmiotu przewodnik powinien trzymać przedmiot w prawej ręce
opuszczonej w dół.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
Podjęcie obcego aportu, odłożenie go i przyniesienie właściwego –maks. ocena dobra.
Podjęcie kilku obcych aportów, odłożenie ich i przyniesienie właściwego –ocena maks.
niedostateczna
Gdy pies wyjął swój aport z szeregu, lecz nie przyniósł go –ocena niedostateczna (0-13,5
pkt)
Ocenę obniżają:
powolne wykonanie ćwiczenia, błędy w podjęciu własnego aportu, wolny powrót,
upuszczenie aportu podczas przychodzenia do przewodnika, bawienie się, gryzienie,
trzymanie aportu nie w środku, błędy w siadaniu przed przewodnikiem lub przy nodze i
zakończeniu ćwiczeń.
Jeżeli przewodnik zmieni miejsce stania w czasie wykonywania ćwiczenia –ocena maks.
Niedostateczna.


6. Zmiany pozycji stój/siad/waruj (3×10 pkt)30 pkt
Komendy: zostań, stój ,siad, waruj
Ilość dozwolonych komend dodatkowych dla każdej pozycji: 1
Komendy do zmiany pozycji na odległość mogą byćsłowne lub krótkimi gestami.
Sędzia ustala dla całego egzaminu jednakową kolejność zmian pozycji –łącznie 3 zmiany.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem ćwiczenia przewodnik może poprosić sędziego o
przypomnienie kolejności zmian pozycji. Zmiany pozycji pies wykonuje przy znaczniku,
względem którego nie powinien w trakcie wykonywania zmian pozycji przesunąć się
więcej niż o jedną swoją długość.
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej. Przewodnik może dać komendę zostańi odchodzi od psa na 20 kroków. Po zatrzymaniu
odwraca się do psa. Na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendy do przyjęcia
odpowiednich pozycji (w ustalonej kolejności). Po zakończeniu zmian pozycji przewodnik
wraca do psa i staje po jego prawej stronie. Jeżeli pies jest w pozycji innej niż siad
, na polecenie sędziego po 2-3sekundach przewodnik daje komendę siad. Dojście do psa
jest dowolne.
Ocenę obniżają:
samowolna zmiana pozycji, opieszałe wykonanie ćwiczenia. Za nie wykonany
element ćwiczenia odlicza się 10 pkt Jeśli pies nie przyjmie zadanej pozycji po wydaniu 1
dodatkowej komendy przewodnik wraca do psa i daje komendę żeby uzyskać żądaną
pozycję, po czym oddala się i kontynuuje ćwiczenie.
Jeśli pies przyjmie żądaną pozycję po powrocie przewodnika, traci punkty wyłącznie za nie
zaliczenie tej pozycji (10 pkt), jeśli nie przyjmie żadnej pozycji –ocena 0 pkt.
Przesunięcie się psa o więcej jak 1 swoją długość niezależnie od kierunku –ocena maks.
niedostateczna –20,5pkt.


7. Stój, siad, waruj z marszu 30 pkt
Komendy: równaj, stój, siad, waruj, noga
Ilość dozwolonych dodatkowych komend: 0
Sędzia ustala na początku zawodów jednakową kolejność wykonywania ćwiczeń
stój, siad, waruj.
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze w linii prostej.
Po przejściu ok. 10 kroków przewodnik daje psu pierwszą ustaloną komendę i sam
kontynuuje marsz bez zatrzymywania się, zmiany tempa i oglądania się na psa.
Pies powinien niezwłocznie przyjąć wskazaną pozycję. Po odejściu na odległość 10
kroków przewodnik nie odwracając się do psa daje psu komendę do noga,na co pies
powinien jak najszybciej najkrótszą drogą podbiec do przewodnika i rozpocząć marsz przy
nodze. Gdy pies dobiegnie do przewodnika,kolejne ćwiczenia wykonuje się w taki sam
sposób, bez zatrzymywania się. Ćwiczenie kończy się zatrzymaniem przewodnika i psa w
postawie wyjściowej.
Ocenę obniżają:
Pomoc przewodnika, opieszałe wykonanie ćwiczenia, zmiana pozycji,
niedokładne podbieganie do nogi, samowolne podchodzenie do przewodnika.
Za przyjęcie przez psa innej pozycji niż wymagana, dodatkową komendę, obejrzenie się
przewodnika odlicza się 5 pkt. (za każdy element ćwiczenia). Za nie zatrzymanie się psa
odlicza się 10 pkt dla każdego elementu.


8. Wysyłanie naprzód z warowaniem 20 pkt
Komendy: równaj, naprzód, waruj, siad
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 2
Komenda słowna do wysyłania naprzód może być powiązana z gestem. Może to być
jeden krótki gest lub przewodnik może trzymać uniesioną rękę tak długo, aż pies się
położy. Powtarzanie gestu jest dodatkową komendą.
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej. Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy, w
wyznaczonym kierunku w linii prostej. Po 10 krokach przewodnik daje psu komendę do
wybiegnięcia naprzód i zatrzymuje się. Pies musi oddalić się linii prostej, bez ociągania, w
szybkim tempie na odległość około 30 kroków. Następnie przewodnik na znak sędziego
daje komendę do warowania, którą pies musi natychmiast wykonać. Pies może położyć
się w dowolnym kierunku. Na polecenie sędziego przewodnik udaje się do psa i staje po
jego prawej stronie. Dojście do psa jest dowolne. Na kolejne polecenie sędziego
przewodnik daje komendę by pies usiadł.
Ocenę obniżają:
Błędy w wykonaniu, bieg przewodnika psem,nie zatrzymanie się przewodnika,
wolne wybieganie, wyraźne odchylenie kierunku na bok, za mała odległość, położenie się
z ociąganiem lub zbyt wczesne,bez komendy;niespokojne leżenie, przedwczesne wstanie
w końcówce ćwiczenia.


9. Szczekanie na komendę 10 pkt
Komendy: głos, waruj, siad
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 2
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej w miejscu wskazanym przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendę głos. Pies powinien natychmiast
zaszczekać więcej niż jeden raz, a następnie na komendę waruj wydaną przez
przewodnika -zawarować. Na znak sędziego przewodnik daje psu komendę siad, na co
pies powinien niezwłocznie usiąść.
Ocenę obniża
mało intensywne szczekanie psa, wolne warowanie, wolne siadanie, dodatkowe komendy.
Jeżeli pies nie zaszczeka po 2 dodatk. komendach –0pkt.


10. Pozostawanie w pozycji siad 10 pkt
Komendy: zostań
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 2
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na polecenie sędziego przewodnik udaje się z psem na wyznaczone miejsce, zatrzymuje
się na co pies powinien niezwłocznie usiąść. Przewodnik odchodzi (może dać komendę
zostań) i nie oglądając się odchodzi do przygotowanej kryjówki, w której jest dla psa
niewidoczny. Przy psie nie wolno zostawiać żadnych przedmiotów. Na polecenie sędziego
po upływie 2 minut przewodnik wraca do psa i staje z jego prawej strony. Czas liczy się od
momentu zniknięcia przewodnika z pola widzenia psa. Sposób dojścia do zostającego psa
jest dowolny.Ocenę obniżają:
Brak koncentracji w oczekiwaniu, niespokojne siedzenie. podejście psa do
nadchodzącego przewodnika.
Ocena niedostateczna (maks.6,5pkt):
a) pies zmieni pozycję,
b) opuści miejsce zostawania o więcej jak 1 swoją długość
11. Pozostawanie w pozycji waruj 10 pkt
Komendy: waruj, zostań,siad
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 2
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendę
waruj i nie oglądając się odchodzi (może dać komendę zostań) do przygotowanej kryjówki,
w której jest dla psa niewidoczny. Przy zostającym psie nie wolno pozostawiać żadnych
przedmiotów. Na polecenie sędziego po upływie 4 minut przewodnik wraca do psa, staje z
jego prawej strony i na następne polecenie sędziego daje komendę by pies usiadł. Czas
liczy się od momentu zniknięcia przewodnika z pola widzenia psa.
Sposób dojścia przewodnika do zostającego psa jest dowolny.
Ocenę obniżają:
Brak koncentracji w oczekiwaniu, niespokojne warowanie, przełożenie się z boku na bok
, podejście psa do nadchodzącego przewodnika jak i zmiana pozycji w trakcie
dochodzenia..
Ocena niedostateczna (maks. 6,5pkt):
a) gdy pies zmieni pozycję;
b) opuści miejsce zostawania o więcej jak 1 swoją długość

Treści umieszczone na stronie Kynologia Polska są prywatną własnością stowarzyszenia Kynologia Polska i podlegają ochronie praw autorskich co stanowi zakaz kopiowania oraz powielania i wykorzystywania ich do własnych celów.