Sekcja Owczarka Niemieckiego

Piotr Rojek  –  przewodniczący      📞   695 542 493

Tomasz Kolorz  –  v-ce przewodniczący ds. szkloeń     📞   502 393 722

Adam Rojek  –  v-ce przewodniczący      📞   881 234 077

sekcjaowczarkaniemieckiego@gmail.com