Beata Pytlewska – prezes
Andrzej Gontarz – wiceprezes
Joanna Kolorz- sekretarz
Marek Gorzawski – członek zarządu
Mateusz Kowalski – członek zarządu
Barbara Szula – członek zarządu