Beata Pytlewska – prezes
Andrzej Gontarz – wiceprezes
Joanna Kolorz- sekretarz
Edyta Zalejasz – członek zarządu
Barbara Szula – członek zarządu
Mateusz Wełna – członek zarządu