TABELA OPŁAT

WPISOWE                                                                                                                                                        50 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA  2024   (płatne do 31 marca)                                                                   100 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA  2024  (płatne po 31 marca)                                                                     200 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA  RODZINNA 2024   (płatne do 31 marca)                                               150 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA  RODZINNA 2024  (płatne po 31 marca)                                              300 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA SEKCJA MAŁYCH RAS                                                                                70 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA SEKCJA OWCZARKA NIEMIECKIEGO                                                     70 pln

REJESTRACJA PRZYDOMKA HODOWLANEGO / HODOWLI                                                             100 pln

ZMIANA NAZWY HODOWLI                                                                                                                      200 pln

ZMIANA WŁAŚCICIELA HODOWLI                                                                                                           200pln

REJESTRACJA PSA DO HODOWLI                                                                                                             50 pln

REJESTRACJA PSA NA PODSTAWIE METRYKI                                                                                      100 pln

WYPIS Z KW                                                                                                                                                   200 pln

REJESTRACJA PSA DO KW + przegląd kwalifikacyjny                                                                       200 pln

RODOWÓD ZWYKŁY + CHIP                                                                                                                       60 pln

RODOWÓD EKSPRESOWY + CHIP (48h)                                                                                                100 pln

RODOWÓD EKSPORTOWY + CHIP (tylko na wniosek hodowcy)                                                     100 pln

DUPLIKAT RODOWODU (tylko na wniosek hodowcy)                                                                         100 pln

PRZEGLĄD HODOWLANY                                                                                                                           200 pln

PRZEGLĄD DO KOREKTY WPISU W NOSTRYFIKACJI                                                                           150pln
PRZEGLĄD MIOTU U SĘDZIEGO                                                                                                                100 pln
( powyżej 5 szczeniąt   20 pln/szczenię )

PSYCHOTESTY   dla członków klubu / inne kluby                                                                           80 / 150 pln

EGZAMIN Z ZAKRESU PT                                                                                                                               150 pln

EGZAMIN Z ZAKRESU IPO , DOGOTERAPIA                                                                                              200 pln

CERTYFIKAT CHAMPIONA                                                                                                                              100 pln

CERTYFIKAT CHAMPIONA DLA PSÓW Z INNEJ ORGANIZACJI                                                            200 pln

CERTYFIKAT CHAMPIONA ZAGRANICZNEGO                                                                            30€ lub 100 pln

CHAMPIONAT WYSTAWIANY PRZEZ WCHSA                                                                                           150 pln

BADANIE DNA                                                                                                                                                   230 pln

WYSTAWIENIE ZAŚWIADCZENIA                                                                                                                   50 pln

PRZESYŁKA  DOKUMENTÓW (należy doliczyć każdorazowo)                                                                25 pln

WETERYNARYJNY PRZEGLĄD MIOTU  wg stawek lecznicy po wcześniejszym uzgodnieniu