TABELA OPŁAT

WPISOWE                                                                                                                                                        50 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA    (płatne do 31 marca)                                                                                 50 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA    (płatne po 31 marca)                                                                               100 pln

SKŁADKA CZŁONKOWSKA SEKCJA MAŁYCH RAS                                                                                50 pln

REJESTRACJA PRZYDOMKA HODOWLANEGO / HODOWLI                                                              70 pln

ZMIANA NAZWY HODOWLI                                                                                                                      200 pln

ZMIANA WŁAŚCICIELA HODOWLI                                                                                                           200pln

REJESTRACJA PSA DO HODOWLI                                                                                                             30 pln

REJESTRACJA PSA NA PODSTAWIE METRYKI                                                                                        80 pln

WYPIS Z KW                                                                                                                                                     50 pln

REJESTRACJA PSA DO KW + przegląd kwalifikacyjny                                                                       200 pln

RODOWÓD ZWYKŁY + CHIP                                                                                                                       55 pln

RODOWÓD EKSPRESOWY + CHIP (48h)                                                                                                 75 pln

RODOWÓD EKSPORTOWY + CHIP (tylko na wniosek hodowcy)                                                      70 pln

DUPLIKAT RODOWODU (tylko nawniosek hodowcy)                                                                           50 pln

PRZEGLĄD HODOWLANY                                                                                                                           200 pln

PRZEGLĄD DO KOREKTY WPISU W NOSTRYFIKACJI                                                                           100pln

PRZEGLĄD MIOTU U SĘDZIEGO                                                                                                                  40 pln

PSYCHOTESTY   dla członków klubu / inne kluby                                                                           50 / 100 pln

EGZAMIN Z ZAKRESU PT                                                                                                                               100 pln

EGZAMIN Z ZAKRESU IPO , DOGOTERAPIA                                                                                              150 pln

CERTYFIKAT CHAMPIONA                                                                                                                               50 pln

CERTYFIKAT CHAMPIONA DLA PSÓW Z INNEJ ORGANIZACJI                                                            100 pln

CERTYFIKAT CHAMPIONA ZAGRANICZNEGO                                                                            20€ lub 90 pln

CHAMPIONAT WYSTAWIANY PRZEZ WCHSA                                                                                           120 pln

BADANIE DNA                                                                                                                                                   180 pln

PRZESYŁKA  DOKUMENTÓW (należy doliczyć każdorazowo)                                                                  20 pl 

WETERYNARYJNY PRZEGLĄD MIOTU  wg stawek lecznicy po wcześniejszym uzgodnieniu