Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych o Championat Armenii

Luzino 10.09.2023

ADRES

GOSRiT  Luzino
ul. Mickiewicza 22 (plac dożynkowy)
84-242 Luzino

kontakt do organizatora :
606 356 006 
505 073 647

OBSADA SĘDZIOWSKA

Artur Tosunyan – sędzia międzynarodowy  WCHSA Armenia

HARMONOGRAM WYSTAWY

8.30 – 9.00  psychotesty (tylko z oryginałem rodowodu)

8.30 – 10.00 rejestracja psów  na wystawę

10.00 – 12.30 ocena na ringach

12.30 – 13.00 przerwa a w niej : konkurs Junior Handling oraz pokaz grupy treningowej

13.00 – 16.00  kontynuacja oceny na ringach, konkurencje finałowe

REJESTRACJA/ REGISTRATION

ZAPISY możliwe w dniu wystawy


CENNIK 

1 pies – 100 pln

2-3 pies – 80 pln

pozostałe – 60 pln

klasa baby, veteran – 60 pln

zapisy w dniu wystawy – każdy pies, niezależnie od klasy wystawowej 150 pln

wpłaty za uczestnictwo 

21 8131 0005 0018 6182 2000 0030

tytułem „Luzino x ilość psów + nazwisko uczestnika”

foreign breeders :

1 dog – 30 eur

2,3 dog – 25 eur

next – 20 eur

baby, veteran class – 20 eur

registration at the day of show is possible – every dog 40 eur

payments in euro

on the day of show upon receipt od documents

KATEGORIE WIEKOWE 

Klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
Klasa szczeniąt ( puppy)  – wiek od 6 do 9 miesięcy,
Klasa młodzieży (junior)  – wiek od 9 do 15 miesięcy dla ras poniżej 35cm,
od 9 do 18 miesięcy dla ras powyżej 35cm
Klasa pośrednia (intermediate) – wiek od 15 do 24 miesięcy,
Klasa otwarta (open) – wiek powyżej 18 miesięcy,
Klasa championów – wiek pow. 18 miesięcy , dla psów posiadających tytuł krajowego lub międzynarodowego championa wystawowego. Do zgłoszenia na wystawę należy dołączyć kserokopię championatu,
Klasa użytkowa (working)  – dla psów w wieku min. 12 mies. z wyszkoleniem minimum PT i pozytywnym zaliczeniem psychotestów , które są psami pracującymi w służbach mundurowych, ekipach ratowniczych, są psami asystującymi niepełnosprawnym, etc. Do zgłoszenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający użytkowość psa
Klasa weteranów – wiek powyżej 6 lat dla ras powyżej 35cm
                                              powyżej 7 lat dla ras poniżej 35cm

Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia psa.

KONKURENCJE FINAŁOWE

Best in Show Baby

Best in Show Puppy

Best in Show  Junior

Best in Show do 35cm

Best in Show pow. 35cm

Best in Show

KONKURENCJE DODATKOWE

Najlepsza Para Hodowlana: reproduktor i suka hodowlana tej samej rasy, należące do tego samego właściciela, posiadające uprawnienia hodowlane
Najlepsza Hodowla – grupa 3 do 5 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci, wyhodowanych przez tę samą osobę (ten sam przydomek hodowlany).  Psy nie muszą być własnością tej osoby,
Najlepszy Reproduktor lub Najlepsza Suka Hodowlana  – ojciec lub matka, z co najmniej 3, a maksymalnie 6 swoimi potomkami.
Najpiekniejsze Pokoleniegrupa minimum 3 psów (w róznej konfiguracji płci) , należąca do różnych właścicieli, gdzie przedstawione są 3 pokolenia np. dziadek – ojciec – syn. Wystawiane są wg starszeństwa od najstarszego do najmłodszego.

KOMITET ORGANIZACYJNY
Beata Pytlewska
Andrzej Gontarz
Bogdan Ziemann

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !  !  !  !