Regulamin Krajowej Wystawy Sekcji Małych Ras

1. Psy mogą być zgłaszane na wystawę w następujących klasach:
Klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
Klasa puppy – wiek od 6 do 9 miesięcy,
Klasa młodziezy – wiek od 9 do 15 miesięcy
Klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
Klasa otwarta – wiek powyżej 18 miesięcy,
Klasa championów – wiek pow. 18 miesięcy , dla psów posiadających tytuł krajowego lub międzynarodowego championa wystawowego. Do zgłoszenia na wystawę należy dołączyć kserokopię championatu,
Klasa weteranów – wiek powyżej 7 lat
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia psa.
Na poszczególnych ringach przyznawane są certyfikaty CAPC, CAJC i CAC

2. Na zakończene wystawy odbywają się konkurencje finałowe Best in Show, w których uczestniczą psy lub suki, które zostały zwycięzcami w swoich rasach i otrzymały nominację do kategorii :
Best in Show Baby
– Best in Show Puppy
– Best in Show Junior,
– Best in Show Adult Class (klasa pośrednia, otwarta, championi weteran)
– Best in Show (w porównaniu o zwycięstwo wystawy biorą udział zwycięzcy Best in Show Junior i Best in Show Adult Class)


3. Na wystawie można dodatkowo zorganizować konkurencje hodowlane :
Najlepsza Para Hodowlana – reproduktor i suka hodowlana tej samej rasy, należące do tego samego właściciela,
Najlepsza Hodowla – grupa 3 do 5 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci, wyhodowanych przez tę samą osobę (ten sam przydomek hodowlany).Psy nie muszą być własnością tej osoby,
Najlepszy Reproduktor – ojciec z co najmniej 3 swoimi potomkami,
Najlepsza Suka Hodowlana – matka, z co najmniej 3 swoimi potomkami.

4. Podczas trwania wystawy organizator, po uzgodnieniu z Zarządem Sekcji może również zorganizować inne konkursy i konkurencje.

5. Regulamin został uchwalony i wchodzi w życie z dniem 12.01.2019r